Skip to Content

Új kihívások a magyar nyelv és irodalom tanításában

Széplaki Erzsébet címzetes tankönyvíró, gyakorló pedagógus tartott előadást a Tarczy Lajos Általános Iskolában az Új kihívások a magyar nyelv és irodalom tanításában címmel. A programot az iskola magyar munkaközössége szervezte a város és a környék magyar szakos tanárainak.
A rendezvényen Széplaki Erzsébet a tankönyvírás során szerzett tapasztalatait osztotta meg, valamint olyan gyakorlati tanácsokkal látta el a jelenlevőket, amelyeket mindennapi tanítási munkájuk során fel tudnak használni.
Az előadó beszélt a 2015.évi új helyesírási szabályzatról is, amely a türelmi időnek köszönhetően két év múlva lép majd életbe. Ennek kapcsán kiemelte az ésszerű szót, amelyet ezentúl észszerűnek írunk majd. Vannak azonban olyan szabályok is, amelyek alternatív szabályokká váltak, amit kétféleképpen is írhatunk. Ilyen az elsején, amit írhatunk 1-jén és 1-én. A diákoknak földrajz órán is helyesen kell írni, például a ködök kötőjellel írandóak. Az asszonynevek helyesírását a Helyesírási Bizottság az anyakönyvi hivatalok hatókörébe adja át ezentúl, ők határozzák meg a helyesírását az adott névnek, de a borítékok címzésénél a posta rendelkezik.
Az előadáson a mondatelemzésekről és a tananyagcsökkentésről is szó esett.
Széplaki Erzsébet már számtalan előadást tartott pedagógusoknak az ország különböző részein. A program végén minden jelenlevő az előadásról segédanyagot kapott.

Babos Petra (papa-ma.hu)