Skip to Content

Vers és próza angolul - Országos versenyen vettek részt diákjaink

A Kapocs Általános és Magyar-Angol Két Tannyelvű Iskola és a Kétnyelvű Iskolákért Egyesület idén nyolcadik alkalommal rendezte meg az Országos angol vers- és prózamondó versenyt. Iskolánkat valamennyi felsős évfolyamból egy-egy tanuló képviselte a két tannyelvű tagozatról.
Összesen 69 tanuló vett részt a versenyen, a felső tagozaton 37 diák adta elő a megtanult szöveget. A középiskolai angoltanárokból és amerikai nyelvi lektorból álló zsűrinek nehéz dolga volt, hiszen a versenyzők magas színvonalon, biztos szövegtudással, szép angol kiejtéssel adták elő a verseket, regényrészleteket, rövid történeteket. Gyönyörű versek hangzottak el klasszikus költőktől, mint Edgar Allen Poe vagy John Keats, az idén is nagy kedvencek voltak Shel Silverstein és Roald Dahl versei, de az idei sláger - úgy tűnik - Kenn Nesbitt, amerikai költő volt, akitől több versenyző is humoros verset hozott.
A próza sem hiányzott a palettáról, iskolánk tanulói közül hárman is ezt a műfajt választották: Kiss Kata 5.e osztályos tanuló Lewis Carroll Alice Csodaországban, Szabó Gergely 7.e osztályos tanuló Mark Twain Huckleberry Finn, Cseh Katrin 8.a osztályos diák pedig Oscar Wild Dorian Gray arcképe című regényéből adott elő részletet. Kovács Anna Lili, 6.e osztályos tanulónk verssel készült, William Wordsworth Nárciszok című versét szavalta.
A verseny után a zsűri tagjai elismeréssel szóltak a versenyzők felkészültségéről és nyelvtudásáról. Valamennyi résztvevő elismerő oklevelet és egy angol nyelvű könnyített olvasmányt kapott. Az idén a zsűri alsó és felső tagozaton is az első hat helyezettet hirdette ki. Bár tanulóinknak a 37 versenyző közül nem sikerült bekerülniük az első hatba, de szépen helytálltak, hiba nélkül, szépen hangsúlyozva mondták el a megtanult művet.
Ez a verseny az országos megmérettetés mellett arra is módot ad, hogy az angol és amerikai szépirodalmat megismertessük tanulóinkkal és arra ösztönözzük őket, hogy ne csak magyarul, de angol nyelven is olvassanak verset és prózát, hiszen az irodalmi élményen túl a nyelvtanulást is elősegíti.
A diákok és felkészítő tanáraik:
Kiss Kata Bernadett 5.e és Szabó Gergely 7.e - Francsics Ildikó
Kovács Anna Lili 6.e - Bertalan Ágnes
Cseh Katrin 8.a - Hardi Tünde

Hardi Tünde tagozatvezető