Skip to Content

Cambridge nyelvvizsga Movers és Flyers szinten

Immár hagyomány iskolánkban, hogy meghirdetjük a Cambridge nemzetközi nyelvvizsgát a két tannyelvű tagozaton tanulóknak, melyet a British Council segítségével valósítunk meg. A gyermekeknek kifejlesztett vizsga nagy előnye, hogy a korosztály számára készült és helyben, az iskolában vizsgázhatnak a gyerekek. A vizsga motiválja a gyermekeket a nyelvtanulásra, és saját fejlődésüket is nyomon követhetik. Ezen a vizsgán nincs sikeres vagy nem sikeres minősítés. A gyerekek pajzsokat kapnak minden vizsgarészre, amely jelzi, hogy a különböző részképességek tekintetében milyen szinten vannak, mely részből kiválóak, mely részen kell még fejlődniük.
A vizsga népszerűségét mutatja, hogy 4. évfolyamon 18, 6. évfolyamon pedig 7 tanuló jelentkezett a megmérettetésre. Szóban és írásban adtak számot tudásukról. Az írásbeli feladatok a hallás utáni szövegértést, az olvasott szöveg értését, szókincset és nyelvtani tudást mértek. Szóban a vizsgáztatóval való beszélgetés mellett történetmesélés képek alapján, különbségkereső és információcsere szerepelt a feladatok között.
A gyerekek nagyon izgatottak voltak, különösen a negyedikesek, hiszen ők első ízben vállalkoztak a megmérettetésre. A vizsga után azonban valamennyien mosolyogva, megkönnyebbülten jöttek ki, és meséltek az élményeikről. A British Council vizsgáztatója részleteket természetesen nem árulhatott el, de azt elmondta, hogy nagyon ügyesek voltak a gyerekek, kiemelkedő a beszédkészségük, bátran beszéltek, jó értelemben vett „gátlástalanság" jellemezte a kommunikációjukat.
Az írásbeli feladatlapokat Angliában, Cambridge-ben fogják kijavítani, és innen küldik a nyelvvizsga bizonyítványokat a nyár folyamán. A diákok a bizonyítványokat az évnyitón, ünnepélyes keretek között vehetik át.
Köszönöm a felkészítő tanárok, Bertalan Ágnes, Butiné Kemenczki Anita és Francsics Ildikó munkáját; valamint a szülőknek, hogy anyagilag hozzájárultak ahhoz, hogy megszervezhessük a vizsgát.

Hardi Tünde
tagozatvezető