Skip to Content

Constanzai tanárok a Tarczyban

Április 18. és 21. között román kollégákat láttunk vendégül, akik Constanzából, a Fekete-tenger partjáról látogattak Pápára. A kilenc tagú delegáció vezetője Ion Tiotioi professzor volt, aki annak a román matematika magazinnak alapítója és főszerkesztője, melynek feladatait a két tannyelvű tagozat tanulói is rendszeresen megoldják. Tavaly a professzor úr meghívta iskolánk néhány tanulóját és tanárát a Constanzában megrendezett országos matematika versenyre. Ez a kapcsolat idén egy projekt keretében folytatódott, melyben iskolánkon kívül három constanzai általános iskola vesz részt. A „Barátság és Ismeret" elnevezésű projekt keretében érkezett a főleg matematika tanárokból és alsós tanítókból álló csoport Pápára.

Látogatásuk során a román kollégák megismerkedtek az iskolánkban folyó oktató-nevelő munkával és csütörtök délelőtt órákat is látogattak. Elsősorban a matematika órákra voltak kíváncsiak, de nagy érdeklődéssel vettek részt a rajz, technika, testnevelés, természetismeret, ének, informatika és a magyar mint idegen nyelv órákon is. Az óralátogatások után nagy elismeréssel nyilatkoztak magyar kollégáik oktató munkájáról, az órákon alkalmazott módszerek sokszínűségéről és motiváló erejéről. Dicsérték tanulóink szorgalmát, felkészültségét és jó magaviseletét is. Az órák után a diákok apró ajándékokkal kedveskedtek a román kollégáknak és küldtek maguk készítette rajzokat constanzai kortársaiknak.
Pénteken Venczel Csaba, intézményünk igazgatója ismertette a román tanárokkal iskolánk szervezeti felépítését, a két tannyelvű és informatika tagozat sajátosságait, pedagógiai programunk főbb elemeit, de szó esett a kompetencia mérés menetéről és eredményeiről is.

Természetesen a román kollégáknak bemutattuk városunkat is. Szerdán a belvárosban és a Várkert környékén sétáltak. Csütörtök délután a Kékfestő múzeummal ismerkedtek meg, majd az Esterházy kastélyban a barokk világába kaphattak betekintést. A tárlatvezetés után barokk ruhát öltöttek és vidáman pózoltak a fotós kamerája előtt. Lenyűgözte őket városunk szépsége, a történelmi épületek, különösen a templomok.

A látogatás végén Venczel Csaba a projektben részt vevő három iskola képviselőinek átadott egy-egy DVD-t a tavalyi multikulturális gáláról, a suliújság néhány számát, de a csomagból nem hiányozhatott egy-egy üveg finom somlai bor sem.

A román kollégák sok-sok élménnyel, szakmai tapasztalattal gazdagodva tértek haza, s a további együttműködés reményében búcsúztunk el egymástól.
Köszönetünket fejezzük ki Gabriela Gavrilának, aki szülőként és matematika-fizika szakos tanárként lelkes támogatója és szervezője a magyar és román iskolák közötti kapcsolatnak, s a látogatás során tolmácsként is sokat segített.


Hardi Tünde