Skip to Content

Informatika

Tudósítás a Lánchíd építéséről (Digitális témahét)

A pesti oldalon állva látom az épülő Lánchidat. Az erős acélszerkezet már a helyén van. Nagyon sok embert látok, akik szorgalmasan dolgoznak. Az acél megmunkálásának erős zaja üti meg a fülemet. A munkások között megpillantom Széchenyi grófot, aki éppen az építkezést figyeli. Most lép oda hozzá Clark Ádám, az építőmester, akivel a terveket nézik. A csodálatos Lánchíd szerintem pár hónap múlva elkészül. Köszönettel tartozunk gróf Széchenyi Istvánnak, aki megálmodta és hozzájárult anyagilag is a megvalósításához.

Képzeletbeli interjú Petőfi Sándorral (Digitális témahét)

Megtudtuk, hogy az 1841-42-es tanévben városunkban tanul a költő. Kihasználva az alkalmat kérdéseket teszünk fel Neki pápai diákoskodásáról.
R:- Miért a pápai Református Kollégiumot választotta tanulmányai színhelyéül?
P:- Ez az iskola híres az egész országban nagyszerű tanárairól és az itt folyó oktatásról.
R:- Ki az Ön kedvenc tanára?
P:- Tarczy Lajos professzor úr.
R:- Melyik tantárgyakat kedveli a legjobban?

Felderítők voltunk Bulcsú seregében (Digitális témahét)

A Kárpát-medencébe való bejövetelünk után, a 900-as évek közepén Bulcsú seregében harcoltunk. Több ezer kilométer megtétele közben többször keveredtünk csatába az utunkba kerülő népekkel. Seregünkben vasfegyelem volt, mindenki tudta a feladatát. Mi felderítőként segítettük a csapatunkat. Állandóan lesben álltunk, s figyeltük, nem fenyeget-e bennünket az ellenség. Könnyűlovas harcmodort használtunk. Ellenfeleink legnagyobb bánatára. Ők nem ismerték ezt a harcmodort, ezért gyakran Istenhez könyörögtek segítségért.

Számítógép felhasználói verseny: prezentációkészítés (Digitális témahét)

7-8. osztályos tanulóink részére először szerveztünk prezentációkészítési versenyt. A verseny keretében a tanulók az ECDL-vizsga ide vonatkozó moduljából oldották meg az első feladatsort. A feladatsor - egy kivétellel - tisztán gyakorlati feladatokból állt. Az eredményes vizsgához az elérhető 32 pont 75 %-át, azaz 24 pontot kell megszerezni. A versenyen 33 tanulónk mérte össze tudását a 7.a, 7.c ill. a 8.a és 8.c osztályokból. 7. évfolyamon 2 tanuló, 8. évfolyamon 13 tanuló érte el a sikeres vizsgához szükséges szintet.
Íme az eredmények:

Kossuth Lajos emléke Pápán (Digitális témahét)

Ebben az évben ünnepeljük Kossuth Lajos volt kormányzó-elnök születésének 215. évfordulóját. Pápa városa nagy tisztelettel adózik munkássága előtt. A pápaiak az 1830-as évek közepétől figyeltek fel Kossuth Lajos tevékenységére. Az 1848. március 15-i forradalom győzelmét követő napon tartott esti felvonuláson elsősorban Kossuthot éltette a tömeg. Pápa polgárai a negyvennyolcas forradalom és szabadságharc leverése után is hűek maradtak a forradalom vívmányaihoz. Magyarország kormányzó-elnökének nagy kultusza volt városunkban, "Kossuth apánk"-ként tisztelték. A kiegyezést követően évente megünnepelték név- és születésnapját.
85. születésnapján, 130 évvel ezelőtt „városunk díszpolgárává egyhangúlag lelkesedéssel megválasztottuk."

Számítógépes alapismeretek háziverseny (Digitális témahét)

Iskolánk informatikai munkaközössége a digitális témahéthez kapcsolódóan háziversenyt szervezett az informatikát emelt óraszámban tanuló 5-6. évfolyamos osztályok számára. A 40 kérdésből álló online kitölthető tesztet a munkaközösség vezetője állította össze az ECDL-vizsga számítógépes alapismeretek és online alapismeretek moduljai alapján. A versenyen a 4 osztályból összesen 61 tanuló vett részt. A fenti két modul elméleti és gyakorlati kérdésekből áll. A vizsga sikeréhez 75 % elérése szükséges. Ha tanulóink - éles helyzetben - a gyakorlati feladatokat is hasonló sikerrel oldották volna meg, akkor ötödik osztályban az első 2 helyezett, hatodikban pedig az első 7 helyezett tanuló tett volna sikeres vizsgát. (Hozzáteszem, hogy a vizsga elsősorban középiskolásoknak és felnőtteknek szól.)
Íme az eredmények:

Bővült a Tarczy Iskola informatikai eszközparkja

Kiépült a Kabhegy-Úrkút gerincpontok közti mikrohullámú összeköttetést biztosító kapcsolat. A projektbe több oktatási intézménnyel együtt a Tarczy Lajos Általános Iskola is bekerült mint végponti állomás. Ennek keretében a közelmúltban felszerelték a mikrohullámú adatkapcsolatot megvalósító kültéri egységet a tetőtérre, és egy darab beltéri egységet építettek ki az iskola belső hálózati központjába. Lehetőség nyílott arra is, hogy Wifi beltéri egységre pályázzanak, így három egységgel bővültek. Ezáltal internetes sávszélességük a sokszorosára nőtt, vagyis 100 Mbit/s a feltöltési, és 100 Mbit/s lett a letöltési sebességük. Ez nagy előrelépés az eddigiekhez képest. Természetesen az egy gépre jutó sávszélesség attól is függ, hogy hány eszközük van egyszerre használatban. A nagyobb sávszélesség azért is fontos számunkra, mert sokszor 3-4 informatika óra is van párhuzamosan a számítógépes termeinkben.

Nemzetközi számítógépes rajzverseny 2016

2016. március 21-én rendezte informatika munkaközösségünk a már hagyományossá vált nemzetközi számítógépes rajzversenyét. A versenyre 4 ország 14 iskolájából összesen 89 tanuló nevezett. A pápai járás magyar iskoláin kívül részt vett a versenyen két román iskola (Elementary School Chirpar és Elementary School Emil Garleanu Baraganu, Constanta), a szlovák testvériskolánk (Tarczy Lajos Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola, Hetény), a holland Ichtus College (Kampen) és a pápai QSI International School. A 89 tanulóból 54-en a helyszínen versenyeztek 35-en pedig az Interneten keresztül küldték be a rajzaikat.

Számítógépes rajzverseny a Tarczyban

Három korcsoportban, több mint 80 diák vett részt a Tarczy Lajos Általános Iskola számítógépes rajzversenyén. A járási megmérettetésre a város és környék általános iskoláiból is érkeztek tanulók, neveztek a QSI International School diákjai is, valamint interneten kapcsolódtak kampeni és hetényi testvériskola felsősei, valamint a constanzai fiatalok. A versenyt a 3.-8. osztályosok számára szervezik meg, egyre több jelentkezővel, mondta el Sashalmi Tamásné szervező.

Iskolai ECDL szövegszerkesztő verseny

Február 24-én rendeztük iskolánkban a szövegszerkesztő versenyt felső tagozatos tanulóink részére. A tanulók a nemzetközi számítógépes ECDL vizsgarendszer szövegszerkesztés moduljából oldottak meg egy feladatot, amire  45 percük volt. A 19-es feladatot kapták, amiben az legalapvetőbb bekezdés- és karakterformázási feladatok mellett szerepelt pl. felsorolások és számozások készítése, szimbólum beszúrása, szegélyezés, tabulátorok, oldalszámozás bekapcsolása, margók beállítása, nyomtatás.

Tartalom átvétel