Skip to Content

Riport Széchenyi Istvánnal (Digitális témahét)

Gróf Széchenyi Istvánnal beszélgetek a dolgozószobájában.
- Megtisztelő, hogy időt szánt rám. Mi volt az oka annak, hogy ennyi újítást hozott be az országba?
- Külföldi utazásaim során láttam, hogy Európa országai sokkal fejlettebbek, ezért úgy gondoltam, hogy hazánknak i fejlődnie kell.
- Hol terjesztette elő terveit?
- Az 1825. évi országgyűlésen ezt tartottam a legsürgetőbb feladatnak.
- Hogyan fogadták a képviselők az ötleteit?
- Egyetértettek velem és mindenben támogattak.
- Miért tartotta fontosnak a Lánchíd építését?
- Azért, hogy legyen egy állandó hidunk, amely összeköti Budát és Pestet. A hídvám gyarapítja az ország vagyonát.
- Az újítások bevezetése Ön szerint valóban az ország fejlődését szolgálták?
- Igen, szerintem Magyarország jó úton halad, hogy utolérje a többi nemzetet.
- Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést! További munkájához sok szerencsét kívánok!

Pest, 1850. június 16.

Lakatos Rudolf 4.c