Skip to Content

Szent Péter esernyője - képzeletbeli riportok (Digitális témahét)

A két szerelmes története

Glogován egy szép, rendezett növényekkel díszített udvarú házhoz érkeztünk. Itt Wibra György és Wibra Györgyné Bélyi Veronka élt.
Ahogy beléptünk egy lakályos kis nappaliba érkeztünk. Az ifjú pár, Veronka és Gyuri, örömmel fogadott bennünket.
- Jó napot! Szeretnénk pár kérdést feltenni önöknek.
- Jól van, rendben.
- Hogy találkoztak először?

Riportok Döbrögivel és Lúdas Matyival (Digitális témahét)

Riport Döbrögivel
- Szép reggelt mindenkinek, itt a Döbrög Tv stábja. Ma bekukkantunk Döbrögi urunkhoz, hogy egy kicsit csevegjünk vele, mi történt a harmadik verés óta.
Az őrök elmondták, hogy az udvarban keressem az uraságot. Beléptem az udvarba és láttam sorban állni a város összes emberét. Előttük az uraság állt. Ezeket a szavakat hallottam.
- Emberek, először is bocsánatot akarok kérni. Sajnálom, hogy elvettem a tulajdonotokat, és némelyikőtöket meg is verettem. De új ember lettem. Barátaim, azért hívtalak meg benneteket, hogy visszaadjam a tárgyakat, állatokat, amiket elvettem tőletek.

Tudósítás a Lánchíd építéséről (Digitális témahét)

A pesti oldalon állva látom az épülő Lánchidat. Az erős acélszerkezet már a helyén van. Nagyon sok embert látok, akik szorgalmasan dolgoznak. Az acél megmunkálásának erős zaja üti meg a fülemet. A munkások között megpillantom Széchenyi grófot, aki éppen az építkezést figyeli. Most lép oda hozzá Clark Ádám, az építőmester, akivel a terveket nézik. A csodálatos Lánchíd szerintem pár hónap múlva elkészül. Köszönettel tartozunk gróf Széchenyi Istvánnak, aki megálmodta és hozzájárult anyagilag is a megvalósításához.

Képzeletbeli interjú Petőfi Sándorral (Digitális témahét)

Megtudtuk, hogy az 1841-42-es tanévben városunkban tanul a költő. Kihasználva az alkalmat kérdéseket teszünk fel Neki pápai diákoskodásáról.
R:- Miért a pápai Református Kollégiumot választotta tanulmányai színhelyéül?
P:- Ez az iskola híres az egész országban nagyszerű tanárairól és az itt folyó oktatásról.
R:- Ki az Ön kedvenc tanára?
P:- Tarczy Lajos professzor úr.
R:- Melyik tantárgyakat kedveli a legjobban?

Felderítők voltunk Bulcsú seregében (Digitális témahét)

A Kárpát-medencébe való bejövetelünk után, a 900-as évek közepén Bulcsú seregében harcoltunk. Több ezer kilométer megtétele közben többször keveredtünk csatába az utunkba kerülő népekkel. Seregünkben vasfegyelem volt, mindenki tudta a feladatát. Mi felderítőként segítettük a csapatunkat. Állandóan lesben álltunk, s figyeltük, nem fenyeget-e bennünket az ellenség. Könnyűlovas harcmodort használtunk. Ellenfeleink legnagyobb bánatára. Ők nem ismerték ezt a harcmodort, ezért gyakran Istenhez könyörögtek segítségért.

Számítógép felhasználói verseny: prezentációkészítés (Digitális témahét)

7-8. osztályos tanulóink részére először szerveztünk prezentációkészítési versenyt. A verseny keretében a tanulók az ECDL-vizsga ide vonatkozó moduljából oldották meg az első feladatsort. A feladatsor - egy kivétellel - tisztán gyakorlati feladatokból állt. Az eredményes vizsgához az elérhető 32 pont 75 %-át, azaz 24 pontot kell megszerezni. A versenyen 33 tanulónk mérte össze tudását a 7.a, 7.c ill. a 8.a és 8.c osztályokból. 7. évfolyamon 2 tanuló, 8. évfolyamon 13 tanuló érte el a sikeres vizsgához szükséges szintet.
Íme az eredmények:

Kossuth Lajos emléke Pápán (Digitális témahét)

Ebben az évben ünnepeljük Kossuth Lajos volt kormányzó-elnök születésének 215. évfordulóját. Pápa városa nagy tisztelettel adózik munkássága előtt. A pápaiak az 1830-as évek közepétől figyeltek fel Kossuth Lajos tevékenységére. Az 1848. március 15-i forradalom győzelmét követő napon tartott esti felvonuláson elsősorban Kossuthot éltette a tömeg. Pápa polgárai a negyvennyolcas forradalom és szabadságharc leverése után is hűek maradtak a forradalom vívmányaihoz. Magyarország kormányzó-elnökének nagy kultusza volt városunkban, "Kossuth apánk"-ként tisztelték. A kiegyezést követően évente megünnepelték név- és születésnapját.
85. születésnapján, 130 évvel ezelőtt „városunk díszpolgárává egyhangúlag lelkesedéssel megválasztottuk."

Számítógépes alapismeretek háziverseny (Digitális témahét)

Iskolánk informatikai munkaközössége a digitális témahéthez kapcsolódóan háziversenyt szervezett az informatikát emelt óraszámban tanuló 5-6. évfolyamos osztályok számára. A 40 kérdésből álló online kitölthető tesztet a munkaközösség vezetője állította össze az ECDL-vizsga számítógépes alapismeretek és online alapismeretek moduljai alapján. A versenyen a 4 osztályból összesen 61 tanuló vett részt. A fenti két modul elméleti és gyakorlati kérdésekből áll. A vizsga sikeréhez 75 % elérése szükséges. Ha tanulóink - éles helyzetben - a gyakorlati feladatokat is hasonló sikerrel oldották volna meg, akkor ötödik osztályban az első 2 helyezett, hatodikban pedig az első 7 helyezett tanuló tett volna sikeres vizsgát. (Hozzáteszem, hogy a vizsga elsősorban középiskolásoknak és felnőtteknek szól.)
Íme az eredmények:

Nagykorú lett a járási alsós matematikaverseny a Tarczyban

Tizennyolcadik éve szervezi meg a Tarczy Lajos Általános Iskola az alsósok számára a hagyományos járási matematikaversenyt. A megmérettetésre idén 25 diák nevezett, három korcsoportban, a város valamennyi általános iskolájából, valamint Ugodról, Mezőlakról, Marcaltőről, Vaszarról és Pápakovácsiból.
A versenyzőket Venczel Csaba igazgató köszöntötte, majd a verseny szervezője, dr. Kalmárné Bóka Ildikó ismertette a megmérettetés menetét.

Helyesírási verseny a Tarczyban

25 éve hunyt el a város egyik kiemelkedő tanáregyénisége, Gerencsér Attila. Emlékét már több mint húsz éve városi helyesírási verseny őrzi. A megmérettetés kezdeményezője Bognár József volt, a vetélkedőt kezdetektől fogva az Erkelben szervezik az 5-6. osztályosok, a Tarczyban pedig a 7-8. osztályosok számára. A résztvevőket ezúttal Venczel Csaba igazgató köszöntötte, majd Kovács Anna Lili olvasta fel Gerencsér Attila életrajzát.

Tartalom átvétel