Skip to Content

Riportok Döbrögivel és Lúdas Matyival (Digitális témahét)

Riport Döbrögivel
- Szép reggelt mindenkinek, itt a Döbrög Tv stábja. Ma bekukkantunk Döbrögi urunkhoz, hogy egy kicsit csevegjünk vele, mi történt a harmadik verés óta.
Az őrök elmondták, hogy az udvarban keressem az uraságot. Beléptem az udvarba és láttam sorban állni a város összes emberét. Előttük az uraság állt. Ezeket a szavakat hallottam.
- Emberek, először is bocsánatot akarok kérni. Sajnálom, hogy elvettem a tulajdonotokat, és némelyikőtöket meg is verettem. De új ember lettem. Barátaim, azért hívtalak meg benneteket, hogy visszaadjam a tárgyakat, állatokat, amiket elvettem tőletek.

Tudósítás a Lánchíd építéséről (Digitális témahét)

A pesti oldalon állva látom az épülő Lánchidat. Az erős acélszerkezet már a helyén van. Nagyon sok embert látok, akik szorgalmasan dolgoznak. Az acél megmunkálásának erős zaja üti meg a fülemet. A munkások között megpillantom Széchenyi grófot, aki éppen az építkezést figyeli. Most lép oda hozzá Clark Ádám, az építőmester, akivel a terveket nézik. A csodálatos Lánchíd szerintem pár hónap múlva elkészül. Köszönettel tartozunk gróf Széchenyi Istvánnak, aki megálmodta és hozzájárult anyagilag is a megvalósításához.

Képzeletbeli interjú Petőfi Sándorral (Digitális témahét)

Megtudtuk, hogy az 1841-42-es tanévben városunkban tanul a költő. Kihasználva az alkalmat kérdéseket teszünk fel Neki pápai diákoskodásáról.
R:- Miért a pápai Református Kollégiumot választotta tanulmányai színhelyéül?
P:- Ez az iskola híres az egész országban nagyszerű tanárairól és az itt folyó oktatásról.
R:- Ki az Ön kedvenc tanára?
P:- Tarczy Lajos professzor úr.
R:- Melyik tantárgyakat kedveli a legjobban?

Felderítők voltunk Bulcsú seregében (Digitális témahét)

A Kárpát-medencébe való bejövetelünk után, a 900-as évek közepén Bulcsú seregében harcoltunk. Több ezer kilométer megtétele közben többször keveredtünk csatába az utunkba kerülő népekkel. Seregünkben vasfegyelem volt, mindenki tudta a feladatát. Mi felderítőként segítettük a csapatunkat. Állandóan lesben álltunk, s figyeltük, nem fenyeget-e bennünket az ellenség. Könnyűlovas harcmodort használtunk. Ellenfeleink legnagyobb bánatára. Ők nem ismerték ezt a harcmodort, ezért gyakran Istenhez könyörögtek segítségért.

Számítógép felhasználói verseny: prezentációkészítés (Digitális témahét)

7-8. osztályos tanulóink részére először szerveztünk prezentációkészítési versenyt. A verseny keretében a tanulók az ECDL-vizsga ide vonatkozó moduljából oldották meg az első feladatsort. A feladatsor - egy kivétellel - tisztán gyakorlati feladatokból állt. Az eredményes vizsgához az elérhető 32 pont 75 %-át, azaz 24 pontot kell megszerezni. A versenyen 33 tanulónk mérte össze tudását a 7.a, 7.c ill. a 8.a és 8.c osztályokból. 7. évfolyamon 2 tanuló, 8. évfolyamon 13 tanuló érte el a sikeres vizsgához szükséges szintet.
Íme az eredmények:

Kossuth Lajos emléke Pápán (Digitális témahét)

Ebben az évben ünnepeljük Kossuth Lajos volt kormányzó-elnök születésének 215. évfordulóját. Pápa városa nagy tisztelettel adózik munkássága előtt. A pápaiak az 1830-as évek közepétől figyeltek fel Kossuth Lajos tevékenységére. Az 1848. március 15-i forradalom győzelmét követő napon tartott esti felvonuláson elsősorban Kossuthot éltette a tömeg. Pápa polgárai a negyvennyolcas forradalom és szabadságharc leverése után is hűek maradtak a forradalom vívmányaihoz. Magyarország kormányzó-elnökének nagy kultusza volt városunkban, "Kossuth apánk"-ként tisztelték. A kiegyezést követően évente megünnepelték név- és születésnapját.
85. születésnapján, 130 évvel ezelőtt „városunk díszpolgárává egyhangúlag lelkesedéssel megválasztottuk."

Számítógépes alapismeretek háziverseny (Digitális témahét)

Iskolánk informatikai munkaközössége a digitális témahéthez kapcsolódóan háziversenyt szervezett az informatikát emelt óraszámban tanuló 5-6. évfolyamos osztályok számára. A 40 kérdésből álló online kitölthető tesztet a munkaközösség vezetője állította össze az ECDL-vizsga számítógépes alapismeretek és online alapismeretek moduljai alapján. A versenyen a 4 osztályból összesen 61 tanuló vett részt. A fenti két modul elméleti és gyakorlati kérdésekből áll. A vizsga sikeréhez 75 % elérése szükséges. Ha tanulóink - éles helyzetben - a gyakorlati feladatokat is hasonló sikerrel oldották volna meg, akkor ötödik osztályban az első 2 helyezett, hatodikban pedig az első 7 helyezett tanuló tett volna sikeres vizsgát. (Hozzáteszem, hogy a vizsga elsősorban középiskolásoknak és felnőtteknek szól.)
Íme az eredmények:

Nagykorú lett a járási alsós matematikaverseny a Tarczyban

Tizennyolcadik éve szervezi meg a Tarczy Lajos Általános Iskola az alsósok számára a hagyományos járási matematikaversenyt. A megmérettetésre idén 25 diák nevezett, három korcsoportban, a város valamennyi általános iskolájából, valamint Ugodról, Mezőlakról, Marcaltőről, Vaszarról és Pápakovácsiból.
A versenyzőket Venczel Csaba igazgató köszöntötte, majd a verseny szervezője, dr. Kalmárné Bóka Ildikó ismertette a megmérettetés menetét.

Helyesírási verseny a Tarczyban

25 éve hunyt el a város egyik kiemelkedő tanáregyénisége, Gerencsér Attila. Emlékét már több mint húsz éve városi helyesírási verseny őrzi. A megmérettetés kezdeményezője Bognár József volt, a vetélkedőt kezdetektől fogva az Erkelben szervezik az 5-6. osztályosok, a Tarczyban pedig a 7-8. osztályosok számára. A résztvevőket ezúttal Venczel Csaba igazgató köszöntötte, majd Kovács Anna Lili olvasta fel Gerencsér Attila életrajzát.

Tárgyak újrahasznosított anyagokból (felhívás)

Kedves Gyerekek!
A „FENNTARTHATÓSÁGI HÉT" 2017. április 24-28. keretén belül kiállítást szervezünk az általatok készített tárgyakból. TÉMA: Tárgyak újrahasznosított anyagokból.
Leadási határidő: 2017. április 20.
Leadható: Kovács Gézáné Anikó tanár néninek vagy Gyenge Ferenc tanár bácsinak.
Jutalmazás szavazatok alapján, 2017.április 28-án. Jó munkát kívánunk!

Tartalom átvétel